Hur vi främjar skolnärvaro

med fokus på elever med autism och ADHD

Innehåll

Ofrivillig skolfrånvaro är ett stort och komplext problem. Risken till skolfrånvaro ökar när eleven har diagnoserna autism och/eller ADHD.

Den här utbildningen fokuserar på hur vi främjar skolnärvaron och hur får vi tillbaka de elever som inte kommer till skolan i dagsläget. Vi kan gå igenom alla punkter nedan eller de delar som just er skola behöver fokusera på: 

  • Vilka insatser och åtgärder främjar skolnärvaro och vad ökar risken för skolfrånvaro?
  • Hur får vi tillbaka eleverna till skolan?
  • Hur ska vi kunna hjälpa eleven när hen inte är i skolan alls?
  • Varför är föräldrarna så krävande?
  • Hur snabbt kan man gå från ingen närvaro till full?
  • Hur kan vi göra mer när vi redan gjort allt?
  • Vad kan vi förväntas möta vid ett eventuellt hembesök?
  • Måste det vara någons fel?
  • Tillgänglig lärmiljö – behöver vi vara löjligt detaljerade?

Målgrupp

Skolor.

Förkunskap

Grundläggande kunskap om autism och ADHD och hur det påverkar individerna med dessa diagnoser. Jag rekommenderar att starta med min föreläsning Hur funkar autism och ADHD egentligen?, som ni kan få tillgång till i digitalt format för självstudier.

Upplägg

Föreläsning, 1-3 timmar. Presentation av utvalt innehåll med utrymme för några diskussioner.
Workshop, halvdag-heldagar. Vi varvar utbildningen med frågeställningar som hjälper dig anpassa detta i din verksamhet eller vardag.
Online-anpassning. Vill du anpassa utbildningen för digitalt deltagande så erbjuder jag även lösningar för det.  

Efter

Exakt vad du får med dig beror på vilka fokus du väljer. Exempelvis kommer du ha kunskap om vad Skolverket, Socialstyrelsen och vad forskningsstudier rekommenderar för att främja närvaro och motverka skolfrånvaro. Du får med dig strategier du kan använda i din skolvardag för att stötta dessa elever och underlätta för deras skolgång och upptrappning av tid i skolan.  

Kontakt

Kontakta mig för att boka in en föreläsning där vi utgår från just ert perspektiv och era specifika önskemål i förhållande till en eller flera NPF-diagnoser. Hör av dig på anna@medvetenyoga.se.

Tillbaka till listan med alla föreläsningar.