FÖRELÄSNINGAR

med fokus på autism och ADHD

Jag utbildar skolor, företag och föräldrar för att underlätta vardagen för dig som möter personer med autism och ADHD (diagnoser som ingår i begreppet NPF eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning):

* Hur funkar personer med autism och ADHD egentligen – och hur kan rätt bemötande omvandla en utmaning till en vinst? 

* Fokus på strategier som underlättar för dig som möter personer med autism eller ADHD.

* Elever med NPF-diagnoser med stor skolfrånvaro – hur får vi tillbaka dem till skolan (målgrupp skola)

* Tillgänglig vårdmiljö (målgrupp vårdcentraler, tandläkare och andra vårdinstanser)

* Bemötande – kan jag verkligen göra mer när jag försökt allt?

* Bråkiga föräldrar, som har barn med NPF-diagnos – hur gör vi med dem? (målgrupp skola)

* Bråkiga barn med NPF-diagnos – hur gör vi med dem? (målgrupp skola)

  •  

Kontakt

Kontakta mig för att boka in en föreläsning där vi utgår från just ert perspektiv och era specifika önskemål i förhållande till en eller flera NPF-diagnoser. Hör av dig på anna@medvetenyoga.se.