Hur funkar autism och ADHD egentligen?

Innehåll

Hur funkar personer med autism och ADHD egentligen – och hur kan rätt bemötande omvandla en utmaning till en vinst?

Personer med autism och ADHD möter, enligt diagnoskriterierna, en hel del dagliga utmaningar. Utmaning för utmaning går vi igenom: 

  • Vilka är de (utmaningarna)?
  • I vilka situationer kan de ställa till problem – för individen och omgivningen?
  • Hur kan vi förändra en situation till önskat läge genom vårt eget beteende, istället för att skapa ett problematisk läge?

Målgrupp

Skolor, företag, föräldrar. Innehållet, inklusive exempel och frågeställningar, anpassas efter målgruppen.

Upplägg

Föreläsning, 1-2 timmar per diagnos. Presentation av innehållet med utrymme för några diskussioner.
Workshop, – 3-6 timmar per diagnos. Vi jobbar med frågeställningar utifrån innehållet som hjälper dig anpassa detta i din verksamhet.
Online-anpassning. Vill du anpassa utbildningen för digitalt deltagande så erbjuder jag även lösningar för det. 

Efter

Efter denna föreläsning ska det vara enklare för dig att förstå vilka utmaningar personer med autism och ADHD möter i sin vardag och hur det kan påverka människorna runtomkring dem. Med denna kunskap kan du enklare förstå och bemöta personer med dessa diagnoser – utifrån sin situation – och därigenom öka möjligheten till en mer inkluderande och trygg miljö. 

Kontakt

Kontakta mig för att boka in en föreläsning där vi utgår från just ert perspektiv och era specifika önskemål i förhållande till en eller flera NPF-diagnoser. Hör av dig på anna@medvetenyoga.se.

Tillbaka till listan med alla föreläsningar.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anmälan är öppen!

Serie med 3 Webinar

I en serie med 3 webinar (19-21/10) får du lära dig hur personer med autism respektive ADHD fungerar i vardagssituationer, vilka utmaningar de möter och vad vi kan göra för att underlätta för dem. 

I det 3dje webinaret dyker jag lite djupare i några användbara och tydliggörande strategier vi kan använda till vardags. 

Läs mer och boka...