Fokus på strategier som underlättar

när du möter personer med adhd och autism

Innehåll

Det finns ett helt gäng strategier, verktyg och tankesätt att använda sig av när vi möter personer med NPF-diagnos (autism, ADHD, m.fl.). Här går vi in djupare på några av de viktigaste:

  • Kognitiv empati
  • Lågaffektivt bemötande (LAB) – en översikt
  • Sociala berättelser
  • En framåtriktad och tydlig plan m.h.a. frågor från tydliggörande pedagogik
  • Visualisera

Att använda sig av dessa strategier kan ge stor effekt.

Har du tänkt på att anledningen till att VI behöver ta ansvar för att stötta DE med diagnoser är för att VI kan? 

Målgrupp

Skolor, företag, föräldrar. Innehållet, inklusive exempel och frågeställningar, anpassas efter målgruppen.

Förkunskap

Grundläggande kunskap om autism och ADHD och hur det påverkar individerna med dessa diagnoser. Jag rekommenderar att starta med min föreläsning Hur funkar autism och ADHD egentligen?.

Upplägg

Föreläsning, 1-2 timmar. Presentation av innehållet med utrymme för några diskussioner.
Workshop, 3-6 timmar. Vi varvar utbildningen med frågeställningar som hjälper dig anpassa detta i din verksamhet eller vardag.
Online-anpassning. Vill du anpassa utbildningen för digitalt deltagande så erbjuder jag även lösningar för det.  

Efter

Från denna föreläsning får du med dig strategier som du kan använda praktiskt i din vardag. Kunskap är makt och här får du makten att bidra till en förstående, accepterande och stöttande miljö för personer som ofta blir missförstådda och känner sig otrygga.  

Kontakt

Kontakta mig för att boka in en föreläsning där vi utgår från just ert perspektiv och era specifika önskemål i förhållande till en eller flera NPF-diagnoser. Hör av dig på anna@medvetenyoga.se.

Tillbaka till listan med alla föreläsningar.

Anmälan är öppen!

SERIE MED 3 WEBINAR

I en serie med 3 webinar (19-21/10) får du lära dig hur personer med autism respektive ADHD fungerar i vardagssituationer, vilka utmaningar de möter och vad vi kan göra för att underlätta för dem. 

I det 3dje webinaret dyker jag lite djupare i några användbara och tydliggörande strategier vi kan använda till vardags. 

Läs mer och boka...